RO | EN

Valori

BIBLIA
Noi credem în autoritatea Vechiului Testament și a Noului Testament pentru guvernarea vieții și a slujirii. (2 Timotei 3:16-17)

RUGĂCIUNEA
În centrul vieții noastre spirituale și a lucrării noastre este rugăciunea ca mod de conexiune, comunicare și ascultare de Dumnezeu. (Ioan 17)

UNITATE IN DRAGOSTE
Iubim pe Dumnezeu și ne iubim unii pe alții și uniți în dragoste formăm trupul Lui, promovând o cultură de cinste și întâietate. (Romani 12:10)

CREDINȚA
Credem în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt; în Hristos ca Fiul lui Dumnezeu întrupat, mort, înviat și înălțat, singurul prin jertfa căruia este mântuire și viață veșnică;

 în mântuirea prin credință;  în mărturia botezului prin cufundare în apă; în botezul Duhului Sfânt; în darurile Duhului Sfânt; în învierea morților și în viața veșnică. (Iuda 1:3)

UCENICIA
Noi echipăm, activăm și lansăm ucenici în vederea lucrării de slujire, respectând chemarea făcută de Dumnezeu fiecăruia. (Efeseni 4:11-13)

MISIUNEA
Suntem trimișii împuterniciți de Hristos; ne asumăm mandatul de misiune, promovăm misiunea și o sprijinim. (2 Corinteni 5:20)

APOSTOLIA
Suntem focalizați pe Împărăția lui Dumnezeu și dezvoltăm strategii ale Împărăției; predicăm cu putere Evanghelia Împărăției însoțiți de semne și minuni, conlucrând cu Hristos la reînnoirea
gândirii, reformarea bisericii și revoluționarea națiunilor. (Romani 1:5)